Czy outsourcing pracowniczy się opłaca?

W ostatnich latach uwidacznia się coraz większe
zapotrzebowanie na pracowników w wielu specjalizacjach.  Odpowiedzialny jest za to niż demograficzny,
wzrost gospodarczy a także możliwość zarabiania za granicą. Polskie przedsiębiorstwa
muszą przez to walczyć z brakami pracowniczymi. 
Żeby wypełnić braki kadrowe, wiele przedsiębiorców inwestuje w outsourcing
pracowniczy.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Polscy biznesmeni muszą zderzyć się z wielką zmiennością na
tle politycznym i społecznym. Pragnąc pozyskać wykwalifikowanych pracowników
należy skorzystać z outsourcingu pracowniczego. Outsourcing pracowniczy
to inaczej usługa zatrudnienia zewnętrznego. Mnóstwo agencji pracy tymczasowej
zajmuje się poszukiwaniem chętnych do outsourcingu pracowniczego. Takie
rozwiązanie ma niemało zalet. Pracodawca między innymi nie ponosi dodatkowych
wydatków związanych z pracownikiem tymczasowym.

Opłaca jedynie stawki ustalone z agencją pracy. Wyszukanie
pracownika tymczasowego dzięki owemu rozwiązaniu nie zajmuje cennego czasu
kadrowych. Zatrudnianie pracowników zewnętrznych jedynie w momencie, kiedy są
najbardziej potrzebni jest doskonałym rozwiązaniem na szukanie oszczędności w
przedsiębiorstwie. Outsourcing pracowniczy to korzyść nie tylko dla pracodawcy.
Pracownicy, którzy lubią elastyczność pracy entuzjastycznie skorzystają z
takiej formy zatrudnienia.

Czy outsourcing pracowniczy ma jakieś wady?

Mimo iż zatrudnianie pracowników zewnętrznych, wiąże się z
wyraźnymi korzyściami, należy pamiętać, iż pracownik z zewnątrz nie będzie znać
obyczajów istniejących na terenie danego przedsiębiorstwa. Obce mu będą misja i
wartości reprezentowane przez firmę. Jednak pomimo tych ograniczeń, outsourcing
pracowniczy cieszy się coraz większą popularnością na krajowym rynku pracy.
Wszystko wskazuje na to, że również w przyszłości ta gałąź zatrudnienia będzie
się rozwijać i przynosić korzyści pracodawcom i pracownikom.

Firma / przez

Post Author: Domy